Garancia

Kölcsönös bizalom, melyben a Megrendelő feltételezi Szállító jóhiszeműségét az általa forgalmazott termékek minőségi paramétereit illetően, valamint Szállító véli Megrendelő felkészültségét a termékek rendeltetésszerű használatához.

Szállító jótáll a bizonyíthatóan általa értékesített termékek érzékszervi tulajdonságai: szín, méret, kivitel (AB, vagy 2AB), mennyiség vonatkozásában. A különböző technikai adottságokból eredő eltérő különbségekért Szállító nem vállal felelősséget. Különösen hárítja Szállító a vásárló számítástechnikai grafikus interfészének (monitor és ennek megfelelő funkcióju kijelzők) egyedi teljesítményéből eredő szín vagy árnyalat eltérések miatti vitás kérdéseket.

Vállalja továbbá, hogy az értékesített termékek a meghirdetett tulajdonságokkal rendelkeznek. A Szállító felelős ezen tájékoztatásbeli kötelezettségének valótlanságából eredő meghibásodásokért is. A Szállító felelős azért, hogy a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeit késedelem nélkül a saját költségére orvosolja.

A Szállító jótáll az általa vagy alvállalkozói által szállított Termékek, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságára